29.04.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile şirketimizin unvanı
"Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş." olarak değişmiştir.

Yasal zorunluluklar gereği eski unvanlı bilgi ve belgeleri sitemizde bulundurmaya devam edeceğiz.
info@ufukyyg.com.tr

Yeni Web sitemiz www.ufukyyg.com ve www.ufukyyg.com.tr adresinde yayındadır.